Kliniek voor gespecialiseerde tandheelkunde, Tandheelkundig implantaat & Tandheelkundige prothese

PRIJZEN

Tarieven van behandelingen met implantaten 


Er zijn verschillende mogelijkheden en varianten mogelijk in de tandheelkundige implantologie. Men kan onmogelijk een vaste prijs kleven op een algemene behandeling.

Elk geval is uniek, en moet grondig bestudeerd worden. Er moet in de eerste plaats een beeld gevormd worden van uw algemene- en dentale gezondheid waarvoor mogelijks nog enkele bijkomende onderzoeken vereist zijn.

Er moet ook rekening gehouden worden met uw specifieke esthetische en functionele wensen alvorens u een behandelingsplan en een gepersonaliseerde offerte voorgesteld kan worden.

Zoals de deontologische code voorschrijft kunnen we geen patiënt behandelen zonder hem gezien en onderzocht te hebben in onze kliniek.
 

Toegang tot de tandheelkundige implantatie

Om de tandheelkundige implantologie voor een breder publiek toegankelijker te maken, werken wij met voordelige tarieven zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het materiaal en onze dienstenverlening.

Wij maken gebruik van de tandheelkundige implantaten die de beste medische en technische garanties bieden komende van de grootste bedrijven zijnde Brånemark Integration®, Ospol® en BioSmile.

ISi Kliniek raadt het plaatsen aan van tandheelkundige implantaten van de merken Biosmile en Brånemark maar de artsen zijn vrij om eventuele andere merken aan te raden naargelang de pathologie of keuzes van een patiënt.

In geval van afstoting van het implantaat bieden we u aan deze te vervangen wanneer alle voorgestelde hygiënische maatregelen zijn getroffen. Dit zonder bijkomende kosten de eerste tien jaar na de inplanting.

 

Voorbeelden van prijzen

Wij bieden onze tandheelkundige implantaten aan tegen redelijke prijzen, vraag ons om een offerte door hier te klikken

 

De plaatsing van een tandheelkundig implantaat van het merk Nobel Biocare :

PRIJS : VRAAG ONS OM EEN OFFERTE

BETALINGEN IN VERSCHILLENDE MOGELIJKE
image-implant-une-dent

 

 

Plaatsing van een keramische kroon op een implantaat (Nobel Biocare) :

PRIJS : VRAAG ONS OM EEN OFFERTE

BETALINGEN IN VERSCHILLENDE MOGELIJKE
image-implant-une-dent

 

 

Medische consultatie voor de implantatie :

PRIJS : VRAAG ONS OM EEN OFFERTE

BETALINGEN IN VERSCHILLENDE MOGELIJKE
image-implant-une-dent

 

 

Tandheelkundige panoramisch radio :

PRIJS : VRAAG ONS OM EEN OFFERTE

BETALINGEN IN VERSCHILLENDE MOGELIJKE
image-implant-une-dent

 

 

De voorgestelde prijzen kunnen variëren in functie van de techniek van de plaatsing. We kunnen u een gedetailleerde offerte voorstellen na een eerste consultatie.

Bovendien nemen wij -in geval van afstoting van het implantaat tijdens de eerste 10 jaar- het oude weg en plaatsen gratis een nieuw tandheelkundig implantaat.

 

Terugbetaling

De Belgische sociale zekerheid betaalt enkel zeer specifieke gevallen terug inzake tandheelkundige implantologie.

Bepaalde bijkomende verzekeringen die uitgaan van de mutualiteiten of bijzondere dekkingen van privé verzekeraars zullen in de totale kosten inzake tandheelkundige implantaten en prothesen tegemoetkomen.

De onderzoeken met een scanner zijn gedeeltelijk terugbetaald indien ze gebeuren door een radioloog in een geaccrediteerd ziekenhuis en onder medisch voorschrift.

WETENSCHAPPELIJKE DOCUMENTATIE

etudes

Bekijk hier enkele wetenschappelijke studies over tandheelkundige implantaten :

• De effecten van tabak op het succes van tandheelkundige implantaten

• Bibliografie betreffende implantaten en tabak

• Osteointegratie en het succes van tandheelkundige implantaten

VEELGESTELDE 
VRAGEN

FAQ

V. Wat is een tandheelkundig implantaat?

V. Hoeveel tanden kunnen vervangen worden door een implantaat ?

V. Is de plaatsing van implantaten een zware en moeilijke ingreep ?

LEES MEER