Kliniek voor gespecialiseerde tandheelkunde, Tandheelkundig implantaat & Tandheelkundige prothese

TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN

Tandheelkundige implantaten van A tot Z 

Natuurlijk ogende tanden die vast en duurzaam zijn

Wat is een tandheelkundig implantaat ?
Een tandheelkundig implantaat is een kunstwortel die geplaatst wordt in het kaakbot ter vervanging van de wortel van een ontbrekende tand of kies. Deze permanente vervanging van de natuurlijke tandwortel dient als een stevig fundament voor een kroon, brug of kunstgebit.

Een implantaat is een titanium schroefje. Titanium is een perfect biocompatibel en duurzaam materiaal. Er bestaan ook implantaten uit zirconium. Die hebben het voordeel van wit te zijn in plaats van metaalkleurig, op lange termijn blijken ze echter minder stevig.

De voordelen van tandheelkundige implantaten
Een implantaat vervangt niet enkel ontbrekende of beschadigde tanden, het vermijdt ook dat er een brug op gezonde tanden, een partieel of een volledig kunstgebit geplaatst moet worden waardoor gezonde tanden onaangetast blijven.

Een tandheelkundig implantaat kan vergeleken worden met een natuurlijke tand qua aanvoelen, functie en uitzicht. Het heeft ook het voordeel dat het niet aangetast kan worden door bederf (cariës) en ontstekingen van de zenuw.

Een implantaat gaat zelfs de veroudering van het aangezicht tegen omdat het de reabsorbtie van het kaakbot afremt.

 
De ingreep
Vóór een implantaat geplaatst kan worden, moet gekeken worden of er voldoende kaakbot aanwezig is. Bij bepaalde patiënten is het mogelijk dat een ingreep van botregeneratie uitgevoerd moet worden. Dit kan in sommige gevallen gelijktijdig met de plaatsing van het implantaat gebeuren.

Het plaatsen van een implantaat is een lichte ingreep die vrijwel pijnloos is en weinig ongemakken veroorzaakt. Ze wordt uitgevoerd onder lokale verdoving en duurt ongeveer 30 minuten, zelfs indien er meerdere implantaten geplaatst moeten worden.

Wanneer een implantaat in het kaakbot wordt geplaatst, treedt er een specifiek genezingsproces op : « osseointegratie » . Dit betekent dat het natuurlijke bot zich aan de wand van het implantaat vasthecht.
De integratie van het implantaat in het bot is noodzakelijk omdat het een stevig fundament moet vormen voor een definitieve prothese. In bepaalde gevallen kan meteen een tijdelijke prothese geplaatst worden op het implantaat.Eens het bot met het implantaat vergroeid is wordt de definitieve prothese geplaatst. Deze is net zo stevig als een natuurlijke tand.

Desgevallend kan een keramische tand geplaatst worden op een implantaat. Indien meerdere tanden ontbreken kan geopteerd worden voor een vaste brug of een kunstgebit op meerdere implantaten.
 

Wanneer een tandheelkundig implantaat plaatsen ?

De verschillende gevallen
Elke ontbrekende tand kan vervangen worden door een keramische tand op een implantaat.
Wanneer een patiënt geen tanden meer heeft, kunnen aan de hand van 4 tot 8 implantaten in elke kaak 12 tot 14 tanden vervangen worden. Zo krijgt de patient opnieuw een vast en permanent gebit in plaats van een kunstgebit.

De ingreep wordt duurder naargelang er meerdere implantaten geplaatst worden. Maar de stabiliteit die dit met zich meebrengt is op lange termijn wel veel voordeliger.

Om de kosten te drukken is het evenwel mogelijk om een kunstgebit te fixeren aan de hand van slechts 2 implantaten.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om onmiddellijk een tijdelijke tand te plaatsen op het implantaat zonder de ongemakken van ontbrekende tanden tijdens uw dagelijkse bezigheden.

Implantaten kunnen ook gebruikt worden voor orthodontische behandelingen. Ze dienen dan als steunpunt voor een beugel, en vermijden zo dat er bepaalde tanden getrokken moeten worden.

 
Evoluties in de implantologie
Reeds 40 jaar worden op verschillende manieren implantaten geplaatst. De grondlegger van deze technieken is professor Brånemark uit Zweden. Zijn technieken worden tot op heden nog steeds gebruikt. (Brånemark-Integration® en Ospol®, Zweedse bedrijven waar wij nauw mee samenwerken)

Deze implantologische technieken hebben in de loop van de jaren belangrijke evoluties ondergaan. Zo kan men aan de hand van geïnformatiseerde programma’s ingrepen begeleiden, prothesen ontwerpen en behandelingsplannen opstellen.

 

Wetenschappelijk bewezen slaagkansen

Verschillende studies en statistieken tonen aan dat de slaagkans van de ingreep afhankelijk is van de kwaliteit en de kwantiteit van het kaakbot waar het implantaat geplaatst moet worden.

De slaagkansen van de ingreep bij een gezonde patiënt zijn :

      • 95% in de bovenkaak en het achterste gedeelte van de onderkaak
      • 96-98% in het voorste gedeelte van de onderkaak
      • Deze percentages dalen met 20% bij rokende patiënten

 

WETENSCHAPPELIJKE DOCUMENTATIE

etudes

Bekijk hier enkele wetenschappelijke studies over tandheelkundige implantaten :

• De effecten van tabak op het succes van tandheelkundige implantaten

• Bibliografie betreffende implantaten en tabak

• Osteointegratie en het succes van tandheelkundige implantaten

VEELGESTELDE 
VRAGEN

FAQ

V. Wat is een tandheelkundig implantaat?

V. Hoeveel tanden kunnen vervangen worden door een implantaat ?

V. Is de plaatsing van implantaten een zware en moeilijke ingreep ?

LEES MEER