Kliniek voor gespecialiseerde tandheelkunde, Tandheelkundig implantaat & Tandheelkundige prothese

TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN

Contra-indicaties 

Contra-indicaties voor de plaatsing van tandheelkundige implantaten


 
Dit is natuurlijk een niet exhaustieve lijst. De contra-indicaties moeten nog steeds volledig afgewogen worden door de arts die u eerst volledig zal onderzoeken en ondervragen.

Deze belangrijke elementen moeten bekeken en opgevolgd worden voor een beslissing gemaakt kan worden:

ABSOLUTE CONTRA-INDICATIES

Hier kan in geen geval een tandheelkundig implantaat geplaatst worden :

  Cardiale problemen :
  • Bij hartklepaandoeningen
  • Bij een recent myocardinfarct
  • Bij ernstige hartinsufficiëntie of bij cardiomyopathie
  Leeftijd :
  Kinderen: Niet voor 17-18 jaar omdat de kaken dan nog niet volledig volgroeid zijn.

  Dit kan echter wel zonder probleem gebeuren op hogere leeftijd wanneer het kaakbot nog in goede staat is.

  Andere problemen :
  • Kanker en bepaalde botaandoeningen (osteomalacie, de ziekte van Paget, osteogenese …)
  • Bepaalde immunologische aandoeningen, behandeling met immuno-onderdrukkende middelen, AIDS, orgaantransplantatie
  • Bepaalde psychiatrische aandoeningen
  • Zwaar bestraalde kaken (radiotherapie)
  • Behandeling van osteoporose of bepaalde kankers met bisfosfonaten (in tabletten zoals ACTONEL®, FOSAMAX®, DIDRONEL®, LYTOS®, SKELID®… en zeker injecteerbare vormen zoals : ZOMETA®, AREDIA®…) zelfs indien deze behandeling reeds jaren werd beëindigd.

  Wanneer in bovenstaande situaties toch zou overgegaan worden tot het plaatsen van één of meerdere implantaten of mondchirurgie kunnen de postoperatieve complicaties heel ernstig zijn.

 

RELATIEVE CONTRA-INDICATIES

Een behandeling met tandheelkundige implantaten is hier mogelijk, maar moet in volgende gevallen met een grotere voorzichtigheid gebeuren:

  • Bij diabetes (voornamelijk de insuline resistente vorm)
  • Bij angina-pectoris (angor)
  • Seropisitiviteit (AIDS is absolute contra-indicatie)
  Ernstig tabagisme (pdf)
  • Bepaalde psychiatrische aandoeningen
  • Cervico-faciale radiotherapie (afhankelijk van de bestraalde zone, de bestralingsgraad en de plaats waar de kanker schade heeft aangericht
  • Bepaalde auto-immuunziekten
  • Toxicomanie en alcoholisme
  • Zwangerschap

 

LOKALE CONTRA-INDICATIES

In volgende gevallen moet men goed bestuderen of het plaatsen van tandheelkundige implantaten opportuun is:

  • Wanneer de kwaliteit van het kaakbot onvoldoende is.
  • Bij bepaalde aandoeningen van het mondslijmvlies
  • Bij bepaalde parodontale aandoeningen (terugtrekkend tandvlees). Hier moet men eerst het tandvlees gezond maken en de aandoening stabiliseren.
  • Ernstig bruxisme (knarsen van de tanden)
  • Bij een verstoorde occlusie (statisch contact tussen elementen uit de bovenkaak met elementen uit de onderkaak)
  • Bij infecties van de omliggende tanden (zakjes, cystes of granulomen) of een zware sinusitis.
  • Bij slechte mond- en tandhygiëne.

 

Mogelijke complicaties bij tandheelkundige implantaten

ONMIDDELLIJKE COMPLICATIES

HET RISICO DOOR ANESTHESIE : Bij de overgrote meerderheid van de gevallen is het risico op complicaties onder lokale anesthesie bijna onbestaande. Een zeldzame allergie is altijd mogelijk. De risicogevallen zijn goed gekend.

 
DE AFSTOTING VAN HET IMPLANTAAT : Dit komt voor in de eerste weken en maanden na de plaatsing.
Een tandheelkundig implantaat is gemaakt van titanium. De Fysieke en biologische componenten hiervan zijn al jaren gekend en gebruikt in de chirurgie en orthopedie.

(Heupprothese, knieprothese,…) Titanium wordt zeer goed getolereerd door het lichaam en tot op heden zijn er nog geen gevallen gekend van afstoting of allergie.

Wanneer de botcellen zich niet vestigen op het oppervlak van het implantaat, kan het niet geïntegreerd worden in de kaak. In dit geval moet men het implantaat verwijderen. Dit is tevens de reden waarom men 2 tot 6 maanden wacht om een definitieve prothese te plaatsen.

De oorzaak van deze afstoting is niet altijd gekend, maar het gebruik van tabak en een slechte mondhygiëne spelen een belangrijke rol.

Deze afstoting komt voor in 5% van de gevallen. Een slaagkans van 100% bestaat niet in de implantologie. Men kan het afgestoten implantaat na enkele weken of maanden vervangen. Vaak is een tweede poging wel succesvol.

 
INFECTIES : Postoperatieve infecties zijn zeldzaam. Het gaat vaak om een abces in een omliggend weefsel, om een infectie van de weke delen rond het kaakbot (cellulitis) of een infectie van de sinus (sinusitis).

Om infecties te voorkomen wordt een operatie vermeden wanneer het organisme afgezwakt is (bv. een ontsteking of onstabiele diabetes), wordt alles goed ontsmet voor, tijdens en na de ingreep en wordt u altijd een antibiotica voorgeschreven.
 

BLOEDINGEN : Zoals bij elke buccale chirurgie kan er een bloeding of een hematoom ontstaan. Deze zijn in de meeste gevallen ongevaarlijk.
 

BESCHADIGING VAN DE ZENUWEN : In de onderkaak bevindt zich de sensorische zenuw van de lip en van de kin die zich in het bot (ter hoogte van de kiezen) bevindt.

Om deze reden wordt vaak gevraagd een scanner te laten nemen zodat deze zenuwen goed gelocaliseerd kunnen worden. Als het bot niet hoog genoeg komt, kan niet altijd een implantaat geplaatst worden.

Deze sensorische zenuwen worden zelden aangetast tijdens of na de ingreep. Indien dit toch gebeurt is dit vaak te wijten aan een technische fout, een slechte interpretatie van de scanner, een beweging van de patiënt tijdens het boren of wanneer er postoperatief een drukkend hematoom of oedeem verschijnt.

Wanneer de zenuw geraakt is vertaalt zich dat in een verminderde gevoeligheid van de lippen of de kin (geen verlamming). Meestal kunnen door een goede behandeling deze klachten volledig weggewerkt worden.

De linguale zenuw kan uitzonderlijk aangetast worden wat een verdovend effect uitlokt op de rand van de tong.
 

LATERE COMPLICATIES

Een latere afstoting (jaren na de plaatsing) kan te wijten zijn aan mechanische factoren of een aftakeling van het implantaat (zoals bij een natuurlijke tand) door een slechte mondverzorging of een gebrekkige hygiëne.

Deze factoren kunnen het verlies of het stukgaan van het implantaat met zich meebrengen. Daarom is het van groot belang om een goede hygiëne van de mond te respecteren en regelmatig op controle te gaan.

 

Ten Slotte

Ondanks deze risico’s en incidenten, is de plaatsing van een tandheelkundig implantaat (in goede omstandigheden en door ervaren chirurgen) in de meeste gevallen een betrouwbare en simpele ingreep met weinig complicaties en gevolgen achteraf.

Ondanks alles, blijft het een chirurgische ingreep die ernstig genomen moet worden.

WETENSCHAPPELIJKE DOCUMENTATIE

etudes

Bekijk hier enkele wetenschappelijke studies over tandheelkundige implantaten :

• De effecten van tabak op het succes van tandheelkundige implantaten

• Bibliografie betreffende implantaten en tabak

• Osteointegratie en het succes van tandheelkundige implantaten

VEELGESTELDE 
VRAGEN

FAQ

V. Wat is een tandheelkundig implantaat?

V. Hoeveel tanden kunnen vervangen worden door een implantaat ?

V. Is de plaatsing van implantaten een zware en moeilijke ingreep ?

LEES MEER