Kliniek voor gespecialiseerde tandheelkunde, Tandheelkundig implantaat & Tandheelkundige prothese

Persoonsgegevens en cookies

Bijgewerkt 18/06/2021
Cookie details en instellingen

 

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

1. Données collectées et traitées via notre site
Wanneer u contact met ons opneemt via onze site door het voorgestelde formulier, zijn de verzamelde gegevens :
Uw naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres.

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat het via de site aangeboden formulier niet toestaat dat er bijlagen worden gedownload. Bovendien is het vak “Bericht” bedoeld om u in staat te stellen het doel van het contact met ISI Clinic te specificeren. In dat geval dient u zich te beperken tot het aangeven van de aard van de beoogde ingreep en dient u geen gevoelige informatie over uw gezondheidstoestand mee te delen.

U kunt via onze site naar hyperlinks gaan die naar Youtube-video’s verwijzen. Wanneer u ervoor kiest om deze video’s op Youtube te bekijken, is Youtube verantwoordelijk voor de verwerking en uw persoonsgegevens zijn dan onderworpen aan het Youtube/Google Privacybeleid.

2. rechtsgrondslag voor de verwerking
Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens die u ons via de site meedeelt, is het beheer van uw contacten en verzoeken (afspraken, informatie, enz.) die u via het formulier verstuurt. De rechtsgrondslag van deze verwerking is het rechtmatige belang van ISI Clinic die, om uw verzoeken te kunnen beantwoorden, de persoonsgegevens van de meegedeelde contactpersonen moet verwerken.

Wanneer u het vakje “Ik ga akkoord met het ontvangen van nieuws van ISI Clinic” heeft aangevinkt, zullen uw gegevens ook worden verwerkt voor reclamedoeleinden. In dit verband is de rechtsgrondslag voor de verwerking het rechtmatige belang van ISI Clinic (ontwikkeling van haar activiteit en zichtbaarheid). In overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op het werven van klanten via elektronische weg en SMS, is voor het verzenden van dit soort informatie door ISI Clinic echter uw voorafgaande toestemming vereist.

3. Ontvangers van de contactgegevens die via onze site worden doorgegeven
Wanneer u ons uw contactgegevens via de website meedeelt, zullen wij deze alleen doorgeven aan de artsen in onze kliniek zodat uw verzoek kan worden behandeld (met name het maken van een afspraak met de betrokken arts).

Wij verbinden ons ertoe uw gegevens niet aan derden mee te delen zonder uw voorafgaande toestemming.

4. Duur van de opslag van gegevens die zijn verzameld in het kader van contactformulieren
Elektronische formulieren die via de links op deze site worden verzonden, worden gedurende 3 jaar vanaf de ontvangst ervan bewaard om een goede follow-up van uw verzoek te garanderen.

5. Uitoefening van rechten
n overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, wanneer uw persoonlijke gegevens zijn verzameld via het formulier op de site, heeft u:
een recht van toegang: om te weten welke gegevens wij over u verwerken;
het recht van rectificatie om uw gegevens te corrigeren: als er bijvoorbeeld een wijziging of een fout in uw gegevens is geconstateerd;
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens: indien u niet langer wenst dat ISI Clinic uw gegevens verwerkt.
Deze verschillende rechten moeten worden uitgeoefend met de Technical Webmaster Service op info@isi-clinique.com. Een bewijs van uw identiteit, op welke wijze dan ook, kan worden verlangd.

U hebt ook het recht om de zaak voor te leggen aan de bevoegde nationale autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

Cookiebeleid

Wij gebruiken cookies op onze website zoals aangegeven door de invoegtoepassing/banner die verschijnt wanneer u zich voor het eerst op de site aanmeldt of telkens wanneer u zich op de site aanmeldt als u ze hebt geweigerd.
Sommige cookies zijn essentieel (cookies voor de goede werking van de site), terwijl andere ons helpen om uw ervaring en onze communicatie te verbeteren. Alleen voor de laatste is uw toestemming vereist.

1. De cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site
Deze cookies stellen u in staat op de site te surfen, ons eventueel verzoeken om informatie te sturen, en u bijvoorbeeld een beveiligde verbinding te bieden. Zonder deze cookies is een normaal gebruik van onze site onmogelijk. Als u dus op onze site wilt surfen, is voor deze cookies uw toestemming niet nodig en kunnen ze niet worden uitgeschakeld.

2. Cookies voor analytische doeleinden
Deze cookies stellen ons in staat het aantal bezoeken aan onze site te kennen en meer te weten te komen over de navigatie van bezoekers om de prestaties van onze site te meten en te verbeteren (populairste pagina’s, …). In deze context gebruiken we Google-producten onderworpen aan Google “cookie”-voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om deze cookies te accepteren volgens de op de site aangeboden procedure.

3. Cookies voor een beter gebruik van de site
Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan die u reeds hebt ingevoerd (zoals taalkeuzes) om het navigeren op de site voor u gemakkelijker te maken. Ze worden ook gebruikt om functies te activeren zoals het afspelen van video’s op de site als u deze functie hebt geactiveerd. Deze cookies helpen uw navigatie op de site te verbeteren. In deze context gebruiken we Google tools (Tagmanager) onderworpen aan Google “cookie” voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om deze cookies te accepteren volgens de op de site voorgestelde procedure.

4. Cookies voor communicatiedoeleinden
Deze cookies stellen ons in staat om de relevantie van de communicatie aan u te verhogen op basis van uw interesses. Ze worden gebruikt op onze site of op andere websites terwijl u surft. Daartoe maken wij gebruik van Google-hulpmiddelen (Googletagmanager, Googleadservices en Doubleclick.net), die onderworpen zijn aan de “cookie”-voorwaarden van Google. Het is aan u om deze cookies te aanvaarden volgens de op de site voorgestelde procedure.

5. Bewaartijd van het cookie
De bewaartermijnen voor cookies zijn zoals vermeld in het Google “cookie”-beleid.

6. Cookies instellen
Om uw cookies in te stellen, moet u naar uw browser gaan (Google Chrome, Safari, Mozilla, …) en de aangegeven instructies volgen. Als voorbeeld:
Als u Firefox gebruikt: klik op de menu knop en selecteer “Opties”. Selecteer vervolgens het paneel “Privacy” en ga naar de sectie Geschiedenis. Kies in het vervolgkeuzemenu naast “Bewaarregels” de optie “Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken”. Vink het vakje “Cookies accepteren” uit om cookies uit te schakelen. Selecteer “Nooit” in de vervolgkeuzelijst “Cookies van derden accepteren”. Sluit de “over voorkeuren” pagina. Alle wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.
Als u Google Chrome gebruikt: Klik rechtsboven op “Meer > Instellingen”. Onderaan, klik op “Advanced”. Klik in de sectie “Privacy & Veiligheid” op “Inhoud Instellingen”. Klik op “Cookies”. Vink de optie “Sites toestaan om cookiegegevens op te slaan/te lezen” uit. Klik op “OK” om te bevestigen.
Als u Internet Explorer gebruikt: selecteer de knop “Extra”, dan “Internet Opties”. Selecteer het tabblad “Privacy” en vervolgens onder “Instellingen” selecteer “Geavanceerd”. Vink het vakje “Automatische cookie-verwerking opheffen” aan en selecteer vervolgens “Weigeren” in de kolom “Cookies van derden”.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Voor alle andere vragen over uw persoonsgegevens en cookies kunt u contact opnemen met: info@isi-clinique.com

WETENSCHAPPELIJKE DOCUMENTATIE

etudes

Bekijk hier enkele wetenschappelijke studies over tandheelkundige implantaten :

• De effecten van tabak op het succes van tandheelkundige implantaten

• Bibliografie betreffende implantaten en tabak

• Osteointegratie en het succes van tandheelkundige implantaten

VEELGESTELDE 
VRAGEN

FAQ

V. Wat is een tandheelkundig implantaat?

V. Hoeveel tanden kunnen vervangen worden door een implantaat ?

V. Is de plaatsing van implantaten een zware en moeilijke ingreep ?

LEES MEER